Circle of Life

 

Jaarlijks uitgekeerde Ondernemers Linnaeusprijs

Het ontwerp van de Circle of life is een drie dimensionale weergave van een tweetal perspectieven waarop je het object kunt bekijken.

Eerste perspectief; Linnaeus

De sokkel is het leven

De basis die Linnaeus gebruikte binnen zijn taxonomie

(classificatie van al het leven op aarde)

Deze is onder te verdelen in acht rangen (de acht bollen): Domein, Rijk, Stam, Klasse, Orde, Familie, Geslacht, Soort

en zijn via een cirkel verbonden om de onderlinge samenhang te versterken.

Tweede perspectief; maatschappij / organisatie

De bollen vertegenwoordigen mensen en middelen die door samen te werken de cirkel en organisatie vormen. Samenwerking van organisaties is het fundament (de sokkel) van onze gemeenschap.

 

Annual Entrepreneurs Linnaeus Prize

The design of the circle of life is a three dimensional representation of two perspectives from which to view the object.

First perspective; Linnaeus

The base is life

The basis that Linnaeus used within his taxonomy

(classification of all life on earth).

This can be divided into eight ranks (the eight spheres): Domain, Empire, Tribe, Class, Order, Family, Gender, Species

and are connected via a circle to strengthen the interconnection.

Second perspective; society/organization

The spheres represent people and resources that by working together form the circle and organization. Cooperation of organizations is the foundation (pedestal) of our community.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven